Minu kaheaastase Riigikogu töö aruanne

Minu valimiseelsed lubadused, mis on tänaseks täidetud.

1. Kuni 500-eurone palk ja pension tulumaksuvabaks – 2018. aasta jaanuarist on kõigil inimestel, kes teenivad alla 1200 euro, 500 eurot maksuvaba tulu. See tähendab, et keskmist palka saavate inimeste pangaarvele laekub järgmisel aastal iga kuu 62 eurot rohkem kui sel aastal. Kahe töötava vanemaga pere kohta tähendab see aastas pea 1500 eurot suuremat sissetulekut kui praegu.
Ka kõikide pensionäride tulumaksuvaba miinimum on alates 1. jaanuarist 2018 500 eurot.
Säilib ka tulumaksuvabastus laste arvult ja abikaasade ühise tuludeklaratsiooni esitamise võimalus
.
2. Üksi elava pensionäri toetus – Sellest aastast kehtestati üksi elavatele pensionäridele täiendav toetus summas 115 eurot. Seda toetust makstakse kord aastas oktoobrikuu algul.

3. Lastetoetuste tõus paljulapselistele peredele – 1. juulist 2017 lisandus praegusele lapsetoetusele (esimese kahe lapse eest 50 eurot ja iga järgneva eest 100 eurot) lapserikka pere toetus. See tähendab, et kui peres on kolm kuni kuus last, annab riik juurde veel 200 eurot kuus. Kui peres on seitse või enam last, annab riik juurde 370 eurot kuus. Näiteks kolmelapseline pere saab nüüd 500 eurot toetust kuus.
Lapserikka pere toetusteks on 2017. aasta riigieelarves ette nähtud 23 miljonit eurot.

4. Vanemapensioni määra suurendamine – alates 2018. a jaanuarist maksame ühele vanematest iga lapse kohta lisaks kahele aastahindele täiendavalt ühe pensioni aastahinde suurust igakuist pensionilisa. Ühe aastahinde väärtus on 5,767 eurot. Seega saab üks vanematest uuest aastast iga üleskasvatatud lapse eest 17,3 eurot igas kuus pensionilisa.

5. Tasuta ühistransport – järgmisest aastast suureneb maakondliku ühistranspordi rahastamine üle 20 miljoni euro, mis võimalda luua tasuta maakondliku ühistranspordi.

6. Elatisabifond – käivitasime 2017. aastast riikliku elatisabifondi. Maksame last üksi kasvatavale lapsevanemale 100 eurot kuus iga lapse kohta, kes on jäänud ilma teise vanema toetusest ning riik nõuab need summad hiljem elatise maksmisest kõrvalehoidjalt sisse.

7. Matusetoetus – alates järgmisest aastast eraldatakse kohalikele omavalitsustele arvestuslikult 250-eurot iga matusejuhtumi kohta.

8. Lasteaiaõpetajate palgatõus – riik eraldas kohalikele omavalitsustele täiendavad vahendid, et tõsta
lasteaiaõpetajate palk 2017. aasta septembrist vähemalt 80 protsendini ja 2018. aastast vähemalt 85 protsendini kooliõpetajate palga alamäärast.

9. Hambaravihüvitis – alates 1. juulist 2017 on täiskasvanutele hambaravihüvitis kuni 30 eurot aastas Pensionäridele, rasedatele ja alla üheaastaste laste emadele suurenes hüvitis 85 euroni aastas.

10. Noorte huvihariduse toetamine – alates 2018. aastast täiendav riigipoolne noorte huvihariduse toetamine 15 miljonit eurot.

11. Ujumise algõppe toetamine –alates 2018. aastast antakse riigi poolt kohalikele omavalitsustele ujumise algõppe toetamiseks 1,2 miljonit eurot.

12. Põllumajanduse siseriiklikud üleminekutoetused – taastasime põllumajanduse siseriiklikud üleminekutoetused maksimaalses lubatud mahus. Sellel aastal makstakse põllumeestele siseriiklike üleminekutoetusi 19,9 miljonit eurot.

13. Käibemaksuvabastuse oluline laiendamine väikeettevõtetele – alates 2018. aastast tõstetakse käibemaksukohuslaseks registreerimise aastakäibe piirmäära 16 000-lt eurolt 40 000-le eurole.

14. Maksuvabastus tööandja poolt töötaja tervise edendamiseks ja sportimiseks tehtud kuludele – alates 2018. aastast vabastatakse erisoodustusmaksust tööandja kulud töötaja tervise edendamiseks ja sportimiseks kuni 100 euro ulatuses kvartalis ühe töötaja kohta.

15. FIE-dele soodsam maksukeskkond – alates 2018. aastast kehtestatakse FIE-dele äriühingutega osaliselt sarnane maksukeskkond, mis muudab selle praegusega võrreldes soodsamaks ning laiendab FIE-de sotsiaalseid tagatisi ja soodustusi.

16. Ettevõtluskonto – alates 2018. aasast loodav ettevõtluskonto on väikeettevõtjatele mõeldud bürokraatiavaba ning soodne ettevõtlusvorm, mida saavad kasutada väikeettevõtjad, kelle tulu ei ületa 25 000 eurot aastas.

17. Uutest maksudest loobumine – IRL-i tegevuse tulemusena loobus koalitsioon panditulumaksu ja magusamaksu kehtestamisest.

18. Järgmine aasta toob pensioniseaduse muudatuse – lõpuks saab õiglus võidule – iga töötatud aasta eest saab vähemal ühe pensioniaasta koefitsiendi.

See on väike osa, mille nimel olen võidelnud ja mille võiduvilju oleme koos saanud ka nautida.
Hoiame kokku, sest üheskoos suudame rohkem!

Aivar Kokk
Teie Oma mees Toompeal
Teie Jõgeva vallavolikogu kandidaat nr. 313

Nii nagu olin ma ettevõtjana valmis alates 1989. aastast aktiivselt osalema Jõgeva vallavolikogu töös ja kolmel korral ka panustama volikogu juhtimisse, olen ka täna valmis Riigikogu töö kõrvalt kaasa lööma valitava volikogu töös ja vajadusel võtma ka volikogu juhtimise vastutuse.

Olen alati heal meelel valmis vastama Teie küsimustele.

aivar.kokk@riigikogu.ee
www.kokk.info

https://www.facebook.com/aivar.kokk

2015. aastal valiti mind Riigikogu XIII koosseisu ja sotsiaalkomisjoni esimeheks ning kohalike omavalitsuste ja regionaalpoliitika toetusrühma esimeheks.
2016. aasta detsembris valiti mind majanduskomisjoni esimeheks ja 2017. aasta veebruarist olen lisaks veel riigireformi probleemkomisjoni liige. 2017. aasta juunist olen maaelukomisjoni esimees.