Oma inimeste heaks

Poliitikasse minnakse sellepärast, et midagi oma inimeste heaks ära teha. Alati ei õnnestu kõik kohe ja tihti tuleb mõne vajaliku, olulise ja hea asja eest võidelda aastaid või isegi aastakümneid.
Pean tunnistama, et viimase paaril aastal on mitmed minu jaoks olulised otsused tulnud kiiremini, kui oleksin uskunud, aga eks on rohkem ka higi valatud, et need otsused saaksid riigikogu saalis seadusteks.
Suurem tugi laste sünnile ja kasvatamisele
Minu jaoks on alati oluline olnud, et Eesti noortel oleks suurem kindlustunne peresid luua ja lapsi kasvatada. Üheks kaitsvaks sammuks oli elatisraha skeemi loomine, mis annab täiendava kindluse üksikvanematele. Lapsi, kes elavad ainult ühe vanemaga, on Eestis 56 000. Neist iga neljas perekond on selline, kus üks vanematest ei maksa lapsele elatisraha. Fondi loomisega on tagatud, et võlglaste lapsed saavad iga kuu vähemalt 100 eurot kätte.
Lasterikkad pered said täiendava toetuse
Käesoleva aasta 1. juulist lisandus praegusele lapsetoetusele (esimese kahe lapse eest 50 eurot ja iga järgneva eest 100 eurot) lapserikka pere toetus. See tähendab, et kui peres on kolm kuni kuus last, annab riik juurde veel 300 eurot kuus. Kui peres on seitse või enam last, annab riik juurde 470 eurot kuus. Vähem tähtis ei ole järgmisest aastast täiendav riigipoolne noorte huvihariduse toetamine (15 miljonit eurot), et iga laps saaks vähemalt ühe tasuta huviringis käimise võimaluse ning täiendav riigipoolne toetus ujumise algõppele (1,2 miljonit eurot).
Üks minu lubaduste täitmine lasteaiaõpetajatele kooliõpetajatega võrdne palk on saanud alguse ‒ sellel aastal eraldas riik kohalikele omavalitsustele täiendavalt raha, et tõsta lasteaiaõpetajate palk 2017. aasta septembrist vähemalt 80 protsendini ja 2018. aastast vähemalt 85 protsendini kooliõpetajate palga alamäärast.

Väga oluline on eakate inimeste toimetulek ning pensionid
Selle aasta esimene juuli tõi eakatele ammuoodatud lubaduse täitmise, selleks on mitterahaline hambaraviteenus. Üle 63aastased kindlustatud isikud, kellel mitterahalise hüvitise kehtestamisel tekib kolme aasta kohta õigus kõrgendatud määras hüvitisele kuni 255 eurot (85 eurot iga aasta kohta).
Uus aasta toob meie eakatele mitmeid rõõmusõnumeid
Järjekordne minu lubadus saab täidetud ‒ järgmisest aastast on kuni 500eurone vanaduspension tulumaksuvaba ja alates 2018. a jaanuarist rakendud vanemapension, mille tulemusena maksame ühele vanematest iga lapse kohta lisaks kahele aastahindele täiendavalt ühe pensioni aastahinde suurust igakuist pensionilisa. Ühe aastahinde väärtus on hetkel 5,767 eurot. Seega saab üks vanematest uuest aastast iga üleskasvatatud lapse eest 17,3 eurot igas kuus pensionilisa.

Pensionid peavad suurenema kooskõlas palkade kasvuga ja järgmise aasta aprill toob 6,3 protsenti pensionitõusu, kuid on selge, et isegi tänaste pensionide juures on kahel koos elaval pensionäril märksa kergem oma igapäevase majandamisega hakkama saada kui neil, kelle elusaatus on üksikuks jätnud.
Uuest aastast on represseeritute ja Eestist sunniviisiliselt tuumakatastroofi tagajärgi likvideerima saadetud isikutele toetus 230 eurot.
Minu eestvedamisel võeti 2015. aastal riigikogus vastu seadusemuudatused, millega ühendati 2016. aastast okupatsioonirežiimide poolt represseeritutele mõeldud tervise taastamise toetus ja sõidusoodustus ühtseks toetuseks suurusega 192 eurot aastas. Seaduse vastuvõtmise tulemusena ei ole vaja enam esitada kuludokumente. Nii kaob ära tarbetu bürokraatia 11 300 juba väärikas eas inimesele, kellele seni hüvitati sõit ühistranspordiga poole piletiraha ulatuses.
Represseeritutele on ka järgmiseks aastaks hea uudis: represseeritute toetust tõstetakse senise 192-lt eurolt 230-le eurole.
Lisaks tuleb sotsiaalhoolekandeseaduses uus toetus, millega makstakse neile Eestist sunniviisiliselt tuumakatastroofi tagajärgi likvideerima saadetud isikutele, kes seni selle eest toetust ei saanud, toetust 230 eurot, kuid seda ei maksta välismaalastele. Ehk et uut teotust makstakse 230 eurot kodakondsuseta isikutele ja neile, kes on vahepeal Eesti kodakondsuse saanud. Uutele toetuse saajatele ei laiene represseeritute õigused.
Matusetoetus ‒ alates järgmisest aastast eraldatakse kohalikele omavalitsustele arvestuslikult 250 eurot iga matusejuhtumi kohta.
Praegu on ettevalmistamisel seaduse eelnõu ning tänaseks on kokku lepitud, et järgmine aasta toob pensioniseaduse muudatuse ‒ lõpuks saab õiglus võidule, et iga täiskohaga töötatud aasta eest saab vähemal ühe pensioniaasta koefitsiendi.

Uuel aastal jääb veelgi rohkem raha kätte

Kuni 500eurone palk ja pension tulumaksuvabaks. 2018. aasta jaanuarist on kõigi alla 1200 euro teenivate inimeste maksuvaba tulu 500 eurot. See tähendab, et keskmist palka saavate inimeste pangaarvele laekub iga kuu 62 eurot rohkem kui tänavu. Kahe töötava vanemaga pere kohta tähendab see aastas pea 1500 eurot suuremat sissetulekut, kui praegu.

Tasuta ühistransport ‒ järgmisest aastast suureneb maakondliku ühistranspordi rahastamine üle 20 miljoni euro, mis võimalda luua tasuta maakondliku ühistranspordi.
See on vaid üks väike osa nendest otsustest, mis parandavad meie inimeste elujärge ja mille eestvedamise juures ma olen olnud, aga lisaks sellele on minu jaoks oluline, et meie erakonna tegevuse tulemusel loobus koalitsioon ka uutest maksudest – panditulumaksu ja magusamaksu kehtestamisest.
ERALDI KASTI
Üksi elava pensionäri toetus
Kõige keerulisemas olukorras on praegu üksi elavad pensionärid. Minu eestvedamisel kehtestasime sellest aastast neile täiendava toetuse summas 115 eurot. Seda toetust makstakse kord aastas oktoobrikuu algul ja selle eesmärk on suurendada pensionäri majandusliku iseseisvust ja vähendada vaesust.