Maavanema kabineti uks oli alati avatud

2. augustil asusin Jõgeva maavanema ametisse. Tunnistan, et „ärarääkijatel“ oli omajagu vaeva minu veenmisega kandideerida maavanemaks.
Omavalitsusjuhid hääletasid minu kanditaatuuri poolt ühehäälselt ja koos ametisse õnnistamisega andsid nad kaasa ka peaülesande viieks aastaks: tuua Jõgevamaa Eesti kaardile tagasi. Selle nimel tegime kogu maavalitsuse ja omavalitsuste ühise meeskonnana palju tööd ja nii mõndagi suutsime ka ära teha.
Kõik algab mõtlemisest ja suhtumisest ümbritsevasse. Toomaks uut hingamist ja liikumist Jõgevamaa Peipsi-äärsetesse omavalitsustesse alustasime maavalitsuse eestvedamisel erinevate suurürituste korraldamist. 2005. aastast sai alguse Kalevipoja Kala- ja Veefestivali korraldamine, mille traditsioon on kestnud tänaseni. 2006.aastal said alguse uued sportlikud traditsioonid: Peipsi järvel Kalevipoja uisumaraton ning suvehooaega lõpetav Kalevipoja rulluisumaraton. Suur heameel on, et Kasepää volikogu toetas minu ideed rajada Peipsi kaldale laululava. Sellest paigast on saanud tänaseks populaarseim suveürituste korraldamise koht Peipsijärve kaldal.
Sellesse perioodi jäävad ka uute traditsioonide algatamine: maakonna konverentside korraldamine, maakonna aastaraamatute väljaandmine, Jõgevamaa inimestest ja nende tegemistest raamatute kirjastamine ning Jõgevamaad tutvustava esindusraamatu valmimine. Samuti koolidele ja lasteaedadele koolialguse puhule puude kinkimine, uute välisvõrkpalliväljakute, korvpalliplatside, mini-arenade, ja mänguväljakute rajamine ja jalgrattalaenutuskohtade avamine ning suusa- ja uisurajamasinate soetamine.

Oluline on ka lipuväljakute ehitamise traditsiooni algatamine, millest on vast uhkeim- 2005. aastal maavalitse hoone eest avatud maakonna ühtsust sümboliseeriv lipuväljak.
Maavanema perioodi jääb mitmete oluliste investeeringute algatamine, käivitamine ja lõpule viimine.
Olgu selleks gaasitrassi ehitus Jõgevalt Põltsamaale, tervet maakonda hõlmava traadita internetivõrgu rajamine, Mustvee sadama ja Siimusti lastekodule peremaja ehitus ning suured investeeringud teede taristusse.

Kindlasti üks suuremaid saavutusi on uute rongide toomine Eesti raudteele. Selle projektiga alustasin maavanema ametis ning realiseerimine jäi juba riigikogu liikme aegadesse.

Kui praegu mõelda, mida ma oleks teinud maavanemana ametis teisiti, arvan, et ma kiidaksin ja tunnustaksin jõgevamaalasi rohkem.
Jah, 2005. aastast alustasime Jõgevamaa Aasta tegu väljaandmist ning 2006. aastast alustasime Jõgevamaa Vapimärgi, Kuldristi ja Hõberisti väljaandmist ning tänuhommikusöökide ja tänuürituste korraldamist tublidele, töökatele ning teenekatele jõgevamaalastele.