Oma valla inimeste heaks

Olen üks valla taasasutajatest

Tööga omavalitsuses olen seotud omavalitsusliku staatuse taastamisajast alates. 10.detsembril 1989 valiti mind Jõgeva Küla Rahvasaadikute Nõukogu 20. koosseisu liikmeks ja 4.novembrist 1992 sai minust volikogu aseesimees.
Jõgeva vallavolikogu liikmeks on mind valitud 1993., 1996., 1999., 2002, 2009. ja 1013.aastal. Neist esimesel perioodil olin volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimees, teisel perioodil eelarve-, majandus- ja erastamiskomisjoni esimehe. 1999., 2002. ja 2009 aasta kohalike valimiste järel tegutsesin Jõgeva vallavolikogu esimehena.
Volikogus oldud aegadest ja tegemistest on jäänud kõige rohkem meelde , et alustasime arvatavasti Eestis esimestena koolisöögi eest vallapoolset tasumist, ehitasime Siimusti, Kuremaa, Jõgeva aleviku ja Laiuse elamute juurde gaasitrassid, et hoida küttekulud madalad ning alustasime kergteede ja tänavavalgustuste rajamist. Eesis esimestena alustasime noorte- ja sotsiaalkeskuste ehitamist ja olime esimeste hulgas, kes vabastas oma valla elanikud kodualusest maamaksust. Nendesse aastatesse jäävad Siimusti lastekodu rajamine, Kuremaa ujula taasavamine ja tänapäevaseks renoveerimine, Kuremaa Spordikooli idee propageerimine, tasuta internetivõrgu loomine, Laiuse koguduse toetamine ja Laiuse kirikus heategevuskontsertide korraldamine, Vaimastvere õpilaskodu ja spordihoone ehitamine ning lasteaia tagasitoomine Vaimastvere. Volikogu esimehena üks olulisemaid projekte oli Kuremaa Tehnikumi likvideerimise järgselt kogu vara riigi poolt tasuta üleandmine vallale.