Pensionikoefitsient

Aivar 5a

Kogu EL elanikkond vananeb ja seoses sellega tuleks täna tõsiselt üle vaadata kogu pensionisüsteem ja pensionite suurused. Kui me soovime olla edukas riik, peame suutma ka viia oma pensionid teatud tasemele võrreldes EL keskmise pensioniga. Me ei saa lugeda normaalseks tänast pensioniarvestust, kus põhikohaga aasta töötanud inimene, saades riigipoolt kehtestatud miinimumpalka , saab selle eest 0,3 koefitsiendiga tööaasta. See ei ole ei moraalne ega eetiline. Iga inimene peab saama väärikalt vananeda, teades, et kui ta ei saa enam ise hakkama, katab ta pension pansionaadi (vanadekodu) koha maksumuse.

Nii arvan mina