Tööl Riigikogus

Riigikogus 1

Reformi ja sotside koalitsioon (Ajutine valitsus) langetab lastega
> vanemate pensione!

> Saladus avalikkuse ees: Reformi ja sotside koalitsioon langetab
> lastega vanemate pensione kokku 23 miljoni euro võrra, et katta
> suurte lubaduste poolt tekitatav eelarveauk. 2015. aastast oleks
> lastega vanemate pension suurenenud iga lapse pealt üle 57 euro
> aastas. Näiteks kaks last üles kasvatanud vanem oleks hakanud saama
> 114 eurot lisapensioni. Tegu on vanemapensioniga, millise seaduse
> võtsime juba vastu 2012. aastal. Oluline on rõhutada, et vanemapension
> oleks lisandunud juba ettenähtud pensionitõusule. Vanemapensioni raha
> ei tule ühegi teise pensioni arvelt, vaid on eraldi ette nähtud
> riigieelarvelistest vahenditest, et väärtustada laste kasvatamist.
> Seepärast on ka koalitsioonipoliitikute jutt pensionifondide koormuse
> kasvust vassimine. Kavatseme sellele plaanile vastu seista.