Tartust tuleb kujundada välja reaalselt toimiv konkurent Tallinnale

Detsembrikuu eesseisuse päevakorrapunkt nr 4 Transpordi arengukavast

IRL-i eestseisuse otsus
IRL-i seisukoht on, et

1. Tartust tuleb kujundada välja reaalselt toimiv konkurent Tallinnale. Üheks abinõuks selleks on kiire rongiliiklus Tartu ja Tallinna ja Tartu ja Tallinna lennujaama vahel.

2. Tõmbekeskuste elujõuliseks muutmiseks ja rahvastikuprotsesse silmas pidades tuleb teiste abinõude seas
2.1. Luua tõmbekeskuste ja Tallinna vahel kiire rongiliiklus seal, kus see on võimalik.

2.2. Valmistada ette poliitikad, mis soosivad uusarenduste paiknemist raudteejaamade läheduses.
Eelnevast tulenevalt peame oluliseks:

1. Rekonstrueerida Tallinna-Tartu rongiliiklus selliselt, et vahemaa Tartust Ülemiste rongiterminali oleks võimalik läbida 1 tunni ja 35 minutiga;

2. Rekonstrueerida Tapa-Narva raudtee;

3. Analüüsida Tallinna-Tartu reisirongiliikluse kiiruse 160 km/h tõstmise ning Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi rajamise tasuvust ja finantseerimisvõimaluste avanemisel viia läbi nende projektide ettevalmistustööd;

4. Luua ühtne Ülemiste lennujaama ja raudtee terminal, mis omab ka väga head ühendust Tallinna kesklinnast.

Peame tarvilikuks, et transpordi arengukava aastateks 2014-2020 arvestaks ülaltoodud seisukohtadega.