Sotsid ja reform võtsid täna meie emadelt 86 miljonit eurot!

Sotsid ja reform näitavad oma suhtumist eakate ja lapsevanemate suhtes: eelarveaukude lappimiseks minnakse täna juba kehtiva seaduse kallale ja riivatakse pensionäride õigustatud ootuseid täiendavale pensionikasvule. Samuti annab vanemapensioni edasilükkamine ühiskonnale hoiatava signaali, et valitsus teeb kärpeid esimesena just lapsevanemate arvelt, mis vähendab lapsevanemate kindlustunnet. See omakorda omab negatiivset mõju sündivusele.

Kokku võetakse 226 000 pensionil olevalt emalt ära esimesel aastal 27 miljonit eurot. Arvesse võttes pensioni aastahinde tõusu järgmistel aastatel ning uute saajate lisandumist oleks riigieelarve kulu 2016. aastal hinnanguliselt 28,7 miljonit eurot ning 2017. aastal hinnanguliselt 30,3 miljonit. Seega 3 aasta peale kokku 86 miljon eurot!