Vooremaa Geopark

Vooremaa Geopark –vana Põhja-Tartumaa ( Jõgevamaa ja Tartumaa Emajõeni)
Täna arutasid Jõgeva- ja Tartumaa omavalitsusjuhid ja paljud huvilised Palamusel Vooremaa geopargi loomise võimalust. Otsustati teemaga edasi minna.
Geopargi eesmärk
• Stimuleerida piirkonna majanduslikku aktiivsust ja jätkusuutlikku arengut läbi geoturismi, s.t. läbi piirkonna külastatavuse suurendamise geoturistide ehk loodus- ja pärandkultuurist huvitatud turistide poolt
• Geoloogiliste loodusmälestiste ja loodusväärtuste tutvustamine
• Loodushariduse edendamine
• Õpipiirkondlikule majandusklikule arengule täiendvõimaluste loomine
Kasusaajad
• Kohalik kogukond
Sihtgrupid
• Geoturism loodus- ja pärandturism ( välismaalased )
• Looduspuhkusest huvitatud eestlased
• Õpilased ja üliõpilased
• Haridus- ja teadustöötajad
Turismitooted
• Loodusturism
• Ajaloo- ja kultuuriturism
• Teadus- ja kooliturism
• Aktiivse puhkuse turism