Ajutine valitsus võtab emapensioni!

Eesti suur eesmärk on laste ja nende kasvatamise väärtustamine. Uuringud näitavad, et lapsi kasvatavate vanemate pension on teistega võrreldes väiksem, kuna väikelast kasvatava vanema tööelust kõrvale jäämine avaldab negatiivset mõju tema tulevase pensioni suurusele.

2012. aastal kehtestas IRL emapensioni, et selline ebaõiglus kaoks: et laste kasvatamise tööd väärtustada ja emade heaolu suurendada.

Vastu võetud seadusemuudatusega makstakse alates 2015. aastast tänastele pensionit saavatele emadele aastas ühe lapse pealt ligi 60 eurot pensionilisa. Keskmiselt on pensioni saav ema kasvatanud üles 2 last, seega keskmine pensionil ema saaks 120 eurot täiendavat pensionit aastas.

Ajutine valitsus on aga eelarve aukude lappimiseks otsustanud emapensioni nendelt inimestelt ära võtta. Nende esialgne plaan on lükata emapension edasi aastani 2018, mis võtaks lapsevanemalt ära kokku 360 eurot. Kokku võetakse ligi 200 000 pensionil olevalt emalt ära 23 miljonit eurot aastas, mis teeb kolme aasta jooksul pea 70 miljonit eurot.

Mis on emapension?

2013. aastast makstakse lapsevanema teise pensionisambasse kuni lapse 3-aastaseks saamiseni täiendavat kogumispensioni 4 protsendilist sissemakset keskmiselt töötasult.

20013. aastast lisandub vahemikus 1980-2012 sündinud lapse eest pensionile iga kuu kahe aastahinde suurune pensionilisa.

2015. aastast makstakse täiendavat ühe aastahinde suurust pensionilisa kõikide enne 2013. aastat sündinud laste eest.

Kehtiv aastahinne on 4,964 eurot